home
kontakt

Bezdrátový internet


Naše firma je členem sítě TTNET a je jedním z jejich providerů v Královohradeckém kraji.

Připojení

Připojení koncových uživatelů je řešeno bezdrátově v pásmu 802.11AN (AC), nebo kabelem v místě optických tras. Páteřní linky jsou realizovány optickým kabelem a mimo města mikrovlnnými pojítky na kmitočtu 10, 17, 24, 74Ghz.

- zdarma proměření signálu
- zdarma internetový účet
- montáž zařízení
- konfigurace počítače, konzultace
- cena tarifů viz. Ceník
- všeobecné podmínky Zde
- oznámení typů komunikačních rozhraní Zde
- návrh smlouvy o poskytování internetových služeb Zde
- návrh předávacího protokolu Zde
- oznámení o ochraně osobních údajů Zde

- neustálé monitorování sítě a servis pro stávající zákazníky

- zřizovací cena u kabelového připojení do 500 Kč
- zřizovací cena u bezdrátového připojení do 2500 Kč


VoIP

- VoIP služby jsme pro nezájem zákazníků přestali poskytovat.


Anténní a satelitní servis


Kompletní výstavba, rekonstrukce, provoz a servis telekomunikačních zařízení pro bytové zástavby, firemní objekty, hotelové komplexy, rodinné domky a rekreační střediska.

- montáž a servis telekomunkačních zařízení
- společné TV antény, individuální TV antény
- digitální televize
- satelitní systémy
- kabelové, datové, elektro rozvody

FAQ - často kladené otázky


Co je to doména?
Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu.

Co je to DNS?
DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě.

Co je to Gateway?
Gateway (brána) je v počítačových sítích uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Brána musí vykonávat i funkci routeru (směrovače), a proto ji řadíme v posloupnosti síťových zařízení výše.

Co je to Maska sítě?
Maska sítě je číslo, které v informatice popisuje rozdělení počítačové sítě do podsítí (anglicky subnets). Pomocí masky sítě router rozhoduje o směrování (anglicky routing) IP datagramů.

Co je to IP?
IP (anglicky Internet Protocol) je datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě. Tvoří základní protokol dnešního Internetu.

Co je to P2P?
Peer-to-peer (doslova rovný s rovným), P2P nebo klient-klient je označení architektury počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). Opakem je architektura klient-server, ve které jednotliví klienti komunikují vždy s centrálním serverem či servery, prostřednictvím kterého i komunikují s jinými klienty, pokud je to potřeba. Čistá P2P architektura vůbec pojem server nezná, všechny uzly sítě jsou si rovnocenné (a působí současně jako klienti i servery pro jiné klienty).

Co je to Proxy server?
Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu.

Co je to Router?
Router (směrovač) je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země.

Co je to Switch?
Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje větší či menší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Pojem switch se používá pro různá zařízení v celé řadě síťových technologií.

Co je to TCP/IP?
Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.

Co je to VoIP?
Voice over IP je přenos telefonních hovorů přes počítačové sítě LAN a internet.

Copyright 2011, Pavel Hryzlík; Valid XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1